معتبر ترین سایت بازی انفجار ایرانی با ضریب بالا

معتبر ترین سایت بازی انفجار ایرانی با ضریب بالا و درگاه مستقیم

انفجار

آموزش بازی پاسور سه دو پنج (3-2-5) سایت شرط بندی پاسور

مجله و سایت سی فایو تقدیم میکند

آموزش بازی پاسور سه دو پنج (3-2-5) سایت شرط بندی پاسور

آموزش بازی پاسور سه دو پنج 

دراین پست آموزش بازی پاسور سه دو پنج را مرور می‌کنیم. بازی 3-2-5 یکی از بازی هاي‌ معروفی اسـت کـه با ورق هاي‌ بازی اجرا می شود. این بازی کـه خصوصا در هند و آسیای شرقی رواج دارد، دارای گیم پلی جذابی بوده و بسیار سرگرم کننده اسـت. افراد کـه می‌خواهند در دورهمی هاي‌ خود یک بازی جذاب را اجرا کنند، می توانند بازی سه دو پنج را یاد بگیرند. در ادامه بیشتر صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.

 

درباره بازی ورق سه دو پنج

سه بازیکن سهمی از تریک‌هاي‌ 3؛ 2 و پنج دارند. بازیکنانی کـه بیش از سهم خود در توزیع بعدی از این تریک‌ها داشته باشند، به عنوان مزیت می توانند از بازیکنانی کـه کمتر از سهم خود در توزیع بعدی از این تریک‌ها دارند، کارت بکشند یا بدزدند. بازی سه دو پنج، شباهت زیادی بـه بازی کارتی سرگنت ماژور دارد کـه با 52 کارت بازی میشود و با نام‌ها سه پنج هشت و هشت پنج سه شناخته میشود.

 

تریک در بازی 3-2-5 چیست؟

در تعداد زیادی از بازی‌هاي‌ آسیای جنوبی در بازی سه دو پنج، کلمه “دست” اغلب در معنای چیزی استفاده میشود کـه در غرب ان را “تریک” مینامند. تریک بـه یک دسته کارت میگویند کـه با بازی کردن هر بازیکن و انداختن کارت تشکیل شده اسـت و کسی کـه بهترین کارت را انداخته اسـت، برنده‌ي ان خواهد بود. استفاده کردن کلمه دست برای چنین مفهومی، میتواند گیج کننده باشد.

آموزش بازی پاسور سه دو پنج «3-2-5»

زیرا افراد از کلمه دست برای مفهومات دیگری نیز استفاده میکنند. برای مثال بـه مجموعه کارت‌هایي کـه در دست یک بازیکن وجوددارد نیز “دست” می گوییم. یا حتی بـه هر دور بازی نیز، برخی افراد “دست” میگویند. بنابر این دراین صفحه من از کلمه غربی “ترفند یا تریک” بـه جای “دست” برای مجموعه‌اي از کارت‌ها استفاده می‌کنم، کـه توسط هر بازیکن با بازی یک کارت تشکیل می شود.

 

هدف بازیکنان در بازی 3 2 5 چیست؟

این بازی با 3 بازیکن انجام میگیرد. پخش کردن کارت‌ها و انجام بازی، طبق معمول خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت انجام میشود. کارت‌هایي کـه برای این بازی استفاده می شوند، 30 شماره هستند. از یک بسته کارت 52تایی، تمامی کارت‌هایي کـه دارای شماره 2 تا 6 هستند را بیرون بریزید. همچنین 2 کارت با شماره 7 «مهم نیست چه خال‌هایي» را نیز بیرون بریزید. و با 30 کارت باقی مانده این بازی را بازی کنید.

البته طبق معمول کارت‌هاي‌ 7 دل و 7 پیک را بیرون می‌ریزند. کارت‌هاي‌ باقی مانده در هر خالی بدین شکل رتبه گذاری می شوند کـه در هر خال، بالاترین کارت، کارت آس اسـت و سپس شاه، بی بی، سرباز، کارت شماره 10؛ کارت شماره 9؛ کارت شماره 8 ودر آخر کارت شماره 7 «درصورت وجود».

 

هر بازیکنی یک سهم از تریک دارد

دیلر تلاشش را می کند کـه حداقل 2 تریک ببرد. بازیکنی کـه در سمت راست دیلر نشسته اسـت، بازیکنی اسـت کـه اول از همه ی بازی را شروع می کند و او باید ترامپ را انتخاب کند. این بازیکن تلاشش را میکند کـه حداقل 5 تریک را ببرد. و بازیکن سوم، یعنی بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت، تلاش می کند حداقل 3 تریک برنده شود.

 

نحوه پخش کردن کارت در بازی سه دو پنج

برای بار اول، دیلر با هر روشی کـه بازیکنان مناسب بدانند انتخاب می شود. یک ایده خوب برای انتخاب دیلر برای بار اول این اسـت کـه، یک کارت شماره 3؛ یک کارت شماره 5 و یک کارت شماره 2 را از بین کارت‌هایي کـه دور انداخته‌اید، بردارید. ان‌ها رابا هم ترکیب کنید و به‌صورت رو بـه پایین قرار دهید. سپس اجازه دهید هر بازیکن یک کارت را بردارد. هر بازیکنی کـه کارت شماره 2 را برداشته بود، دیلر خواهد بود.

آموزش بازی پاسور سه دو پنج

بازیکنی کـه کارت شماره 5 را برداشته بود، در سمت راست دیلر بنشیند. و بازیکنی کـه کارت شماره 3 را برداشته بود، در سمت چپ دیلر بنشیند. بدین ترتیب سهمیه‌هاي‌ اولیه ان‌ها از تریک، با کارت‌هایي کـه کشیده‌اند، مطابقت دارد. پس از این، برای پخش کردن کارت، بـه ترتیب نوبت بـه بازیکن سمت راست میرسد و دیلر بعدی نفر سمت راست دیلر کنونی خواهد بود. دیلر کارت‌ها را بر می زند.

 

بازیکنی کـه در سمت راست دیلر نشسته اسـت:

کات می کند، و دیلر یک دسته کارت 5تایی را بـه هر بازیکن می دهد. دیلر ابتدا باید 5 کارت را بـه بازیکن سمت راست خود بدهد. سپس 5 کارت را بـه بازیکن سمت چپ خود میدهد. ودر آخر 5 کارت را برای خودش می گذارد. بازیکنی کـه در سمت راست دیلر نشسته اسـت، یک خال را به عنوان ترامپ انتخاب می کند و اعلام میکند.

 

پس از این کـه این بازیکن خال ترامپ را اعلام کرد:

دیلر یک دسته کارت 3تایی را بـه ترتیب قبل، بـه هر بازیکن می دهد. بعد از ان نیز یک دسته کارت 2تایی را بـه ترتیب قبل، بـه هر بازیکن می دهد. سپس، هر بازیکن 10 کارت خواهد داشت.

 

کارت کشیدن «Pulling» در بازی 3-2-5

در توزیع دوم و توزیع‌هاي‌ بعدی هر دوره، بازیکنانی کـه در توزیع قبلی از تریک‌هایي کـه سهم دارند بیشتر برنده شده باشند، به عنوان غنیمت، می توانند تلاش کنند کـه دستشان رابا گرفتن کارت از دست بازیکنانی کـه در توزیع قبلی از تریک‌هایي کـه سهم دارند کمتر برنده شده‌اند، تقویت کنند. در نخستین توزیع هر دوره، یا در هر توزیعی کـه تمام بازیکنان دقیقا بـه اندازه سهمشان در توزیع قبلی تریک ساخته‌اند، بازیکنان کارت نمی کشند.

آموزش بازی پاسور سه دو پنج «3-2-5»

آموزش بازی پاسور سه دو پنج

یعنی هر بازیکن با 10 کارتی کـه در دست دارد بازی خواهد کرد. در توزیع دوم و توزیع‌هاي‌ بعدی هر دوره، بازیکنانی کـه در توزیع قبلی بیش از سهم‌شان تریک ساخته‌اند، حق دارند کـه از دست حریفانشان کـه در توزیع قبلی از تریک‌هایي کـه سهم دارند کمتر ساخته‌اند، کارت بدزدند. بازیکنان بـه ازای هر تریک بالاتر از سهم، یک کارت می گیرند و بـه ازای هر تریک پایینتر از سهم، یک کارت میدهند.

 

بازیکنی کـه پایینتر از سهمش قرار دارد:

کارت‌هایي کـه در دست دارد را به‌صورت رو بـه پایین بر روی میز قرار می دهد، و بازیکنی کـه بالاتر از سهمش قرار دارد، یک کارت را بدون این کـه بداند ان کارت چیست انتخاب میکند و بدون این کـه ان را بـه بازیکن سوم نشان دهد، برمی‌دارد. سپس این بازیکن، یکی از کارت‌هایش را کـه نمیخواهد به‌ صورت رو بـه پایین بـه بازیکنی کـه پایینتر از سهمش قرار دارد، برمی‌گرداند. دو محدودیت وجوددارد:

 

بازیکنی کـه بالاتر از سهمش قرار دارد:

نمیتواند همان کارتی را بـه بازیکن برگرداند کـه پیش از این از او گرفته بود. همچنین بازیکنی کـه بالاتر از سهمش قرار دارد، باید حداقل دو کارت با خال کارتی کـه بـه بازیکن دیگر داده اسـت، داشته باشد. بـه بیان دیگر، کارتی را کـه بازیکن برای برگرداندن بـه بازیکن دیگر انتخاب میکند، باید از بین سه کارت یا تعداد بیشتر کارت با خال یکسان انتخاب کند.

 

اتمام فرایند کارت کشیدن در بازی

تا زمانی کـه تمام بازیکنانی کـه بیش از سهمشان هستند، بـه ازای هر تریکی کـه بیشتر دارند یک کارت بگیرند و تمام بازیکنانی کـه کمتر از سهمشان هستند، بـه ازای هر تریکی کـه کمتر دارند یک کارت بدهند، این فرایند همان‌ گونه ادامه پیدا می کند. اگر دو بازیکن وجود داشته باشند کـه بیش از سهمشان تریک ببرند، بازیکنی کـه در سمت راست دیلر نشسته اسـت نخستین شانس را برای گرفتن کارت دارد.

آموزش بازی پاسور سه دو پنج «3-2-5»

آموزش بازی پاسور سه دو پنج

پس از ان بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت این شانس را دارد ودر آخر خود دیلر می تواند کارت بگیرد. اگر دو بازیکن کمتر از سهمشان تریک برده باشند، بازیکنی کـه بالاتر از سهمش قرار دارد، ابتدا از دیلر کارت می گیرد «اگر دیلر یکی از بازیکنان پایینتر از سهم باشد»؛ پس از ان از بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت ودر آخر از بازیکنی کـه در سمت راست دیلر نشسته اسـت.

 

گفته میشود کـه:

بخشی از سرگرمی بازی برای بازیکنی کـه کارت‌هایش باید گرفته شوند این اسـت کـه قبل از این کـه کارت‌هایش را به‌ صورت رو بـه پایین بر روی میز قرار دهد، کارت‌هایش را بـه هم بریزد و توصیه‌هاي‌ گمراه کننده‌اي در مورد بهترین کارت‌هاي‌ دستش بـه بازیکن دیگر ارائه دهد.

 

نحوه بازی سه دو پنج با پاسور

بازیکنی کـه در سمت راست دیلر نشسته اسـت، نخستین تریک را ایجاد میکند. بازیکنی کـه بالاترین ترامپ را وسط قرار دهد، تریک را برمی‌دارد. اگرهم ترامپی در وسط نبود، بازیکنی کـه بالاترین کارت خال را وسط بگذارد، تریک را برمی‌دارد. برنده هر تریک، تریک بعدی را شروع میکند. هر کارتی به عنوان نخستین کارت تریک، ممکن اسـت بازی شود.

 

دنبال کردن خال کارت وسط

بازیکنان باید پشت سر هم، خال کارت وسط را دنبال کنند و اگر توانستند، کارتی با همان خال را وسط قرار دهند. اگر بازیکنی کـه هیچ کارتی از خال اول نداشت، می تواند هر کارتی بازی کند. البته می تواند کارت ترامپ هم بازی کند. بازیکنان تریک‌هایي کـه برنده شده‌اند را به‌صورت رو بـه پایین درکنار خود بر روی میز میگذارند. این تریک‌ها را باید جدا جدا قرار داد تا بازیکنان دیگر بـه خوبی ببینند کـه هر بازیکن چند تریک برنده شده اسـت.

 

امتیاز گرفتن در بازی:

هر بازیکن بـه ازای هر تریکی کـه میبرد، 1 امتیاز خواهد گرفت.

 

سایت انواع بازی های پاسور 

ودر آخر هم باید بگوییم کـه اگر میخواهید در انواع بازی هاي‌ پاسور پولی شرکت داشته و شانس برد خودرا امتحان کنید، ما یک سایت معتبر را بـه شـما معرفی میکنیم. برای ورود و بازدید، کافی اسـت تا بر روی لینک ورود بـه سایت پایین صفحه کلیک کنید. همچنین برای یادگیری انواع بازی هاي‌ پاسور هم میتوانید بـه مطالب پیشنهادی کـه در زیر قرار داده ایم مراجعه کنید.

 

شما در سایت c5sale.com جدیدترین و پرطرفدارترین پست های جهان را مشاهده خواهید کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *